Content Tandtechniek verzamelt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij hechten waarde aan een transparante en betrouwbare dienstverlening. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. Content Tandtechniek staat er in ieder geval voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Content Tandtechniek legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u klant bent van Content Tandtechniek, online een afspraak maakt, reageert op een vacature of anderszins contact heeft met Content Tandtechniek. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, factuurgegevens, afspraakinformatie en/of reden van bezoek. De gegevens worden door uzelf verstrekt, maar kunnen ook afkomstig zijn van een derde.
Content Tandtechniek gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende afspraak/ overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van nieuwe producten en diensten van Content Tandtechniek op de hoogte te houden.

Delen met anderen

Content Tandtechniek verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Content Tandtechniek zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Content Tandtechniek van u verzamelt en gebruikt, kunt u Content Tandtechniek vragen om hiervan een overzicht te sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar contenttandtechniek@gmail.com. Content Tandtechniek zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Content Tandtechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klikgedrag en IP-adres

Op de website van Content Tandtechniek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden op basis van IP-Adres. Het doel hiervan is om de gebruikservaring van de website en de diensten van Content Tandtechniek te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Om dit te kunnen doen maakt Content Tandtechniek gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen gebruikt worden om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Cookies

Content Tandtechniek maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u onze website bezoekt. U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen.

Content Tandtechniek en andere websites

Op de website van Content Tandtechniek treft u een aantal (hyper)links aan naar andere websites. Content Tandtechniek draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacy statement van de website die u bezoekt.

Vragen / klachten?

Indien u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop Content Tandtechniek omgaat met uw persoonsgegevens kunt u per e-mail contact opnemen via contenttandtechniek@gmail.com

Content Tandtechniek – februari 2019

×

Maak nu een afspraak.

[CPABC_APPOINTMENT_CALENDAR calendar="1"]